Tallers i Projectes

TALLER RUMIAGRUP:

El taller de rumiagrup és un projecte pensat per treballar i millorar la resolució de problemes dels nens i les nenes des de primer de primària fins a sisè de primària.

S’incideix en tres vessants:

-  Donar estratègies resolutòries adreçades a millorar l'àmbit lingüístic, matemàtic i lògic

-  Resoldre diferents tipologies de problemes segons les dades proporcionades (enunciat, esquema, operació i resposta).

-  Activar la capacitat lògica amb activitats de caràcter més lúdic.


INFORMÀTICA:

 L'escola considera les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement) com una eina, un mitjà que es converteix també en matèria­ d'estudi, doncs hi ha una sèrie de coneixements­, habilitats i actituds relacionades amb ella que es considera convenient que els alumnes aprenguin, sistematitzin i assimilin durant el seu procés de formació:

- Pocessador de textos, presentacions i base de dades

- Tractament d'imatges

- Utilitats d'internet

- Imatge

- Video


TALLER LECTOGRUP:

Lectogrup és un projecte pensat per treballar i millorar l'eficàcia lectora dels nens i nenes des de segon de primària fins a sisè de primària amb l'objectiu d'aconseguir lectors competents.

- Permet l'intercanvi entre mestre-alumnes i alumnes-alumnes.

- Treballa una gran diversitat de tipologies de text (notícies, textos literaris, instruccions, definicions,...).

- Permet aconseguir un millor rendiment de l'alumne/a en totes les àrees, ja que la comprensió lectora és la pedra de toc de qualsevol disciplina.


TALLER DE TEATRE I EXPRESSIÓ ORAL:

  Davant la problemàtica de llenguatge que ens trobem sovint a l'escola, varen decidir l’equip d’educació infantil, posar en marxa aquest taller per estimular l’expressió oral de forma lúdica i atraient pels nostres alumnes. El teatre podria ser una resposta doncs en una experiència que no només motiva als alumnes sinó que també al mestre li fa sentir emocions i sensacions molt gratificants.

-  Considerem molt importants treballar aspectes com ara:

-  Preocupar-se en parlar en un to de veu adequat.

-  Gaudir escoltant contes i narracions.

-  Esforçar-se en parlar cada cop millor.

-  Expressar-se combinant el gest, la paraula, la mirada i l’entonació.

-  Reconèixer diferents sistemes d’expressió literària (cançó, poesia, conte...)PROJECTES:


  •  ELS ESPORTS (1r i 2n  DE PRIMÀRIA):


Els cursos de primer i segon de primària, cicle inicial, durant l’any farem el PROJECTE  sobre ELS ESPORTS.

Aquest cap de setmana des del CLUB SUPER 3 s’ha viscut la FESTA DELS SUPERS i els alumnes ja estan força motivats per aquest tema...Ho aprofitarem !!!!

Ens proposem d’adoptar la cançó d’aquesta festa com a Himne per acabar el projecte amb una cantada i coreografia que al compàs d’aquesta cançó, ens tanqui tot el projecte.

Des dels esports ens proposem de treballar els valors, els materials que es necessiten per cada esport, l’origen, quants jugadors calen per poder practicar-lo,les normes de cada joc, esports d’equip, esports individuals.

 

 

  • ELS AMICS DE VELÁZQUEZ (3r Primària)

 

Donat  que en l’assignatura d’animació a lectura i concretament en el projecte de “ llegim un quadre” s’aprofundirà en el quadre sobre “Las Meninas “ de Velázquez  treballarem altres pintors que van quedar meravellats sobre aquesta obra.

 

Finalitat de la proposta educativa: Descobrir que alguns artistes fan interpretacions de les obres d’altres artistes.

 

Temporalitat:  Tot el curs distribuït en tres trimestres de 10 sessions

 

1er Trimestre: DALÍ

 

 Objectius:

 

- Conèixer la vida i l’obra de Dalí

 

 -Descobrir les fons d’inspiració del  pintor i conèixer el significat del surrealisme.

 

- Reflexionar al voltant de les raons que porten alguns artistes a investigar i fer interpretacions de les obres d’altres artistes ( Las Meninas de Velázquez)

  

2on Trimestre: PICASSO

 

Objectius:

 

-Mostrar la creativitat de Picasso i reflexionar sobre aquest aspecte.

 

-Comprendre que els artistes reben influències d’altres persones i dels esdeveniments de la seva època.

 

- Posar de manifest que els artistes poden canviar la  seva manera d’expressar-se al llarg de la seva carrera pictòrica  i explorar els diversos estils que adopta Picasso durant la seva vida;especialment el cubisme.

 

-Conèixer  la interpretació que ell fa sobre “Las Meninas “ de Velázquez

 

3er Trimestre: GOYA

 

Objectiu:

 

-Situar el pintor en l’època en que va viure

 

-Conèixer la interpretació que l’artista fa sobre “Las Meninas”  de Velázquez

 

  • L’HORT (4t Primària)

 

Aquest curs és el segon anys que l’escola dur a terme un projecte conjuntament amb l’escola Xaloc d’educació especial, en el qual compartim un treball conjunt: tenir cura de les zones verdes de l’escola i dels tres horts urbans dels qual disposem.

 

Els nois i noies de l’Escola d’Educació Especial Xaloc que realitzen el Curs Pont (etapa 16-20 anys) ensenyen nocions d'horticultura i jardineria als nens i nenes de quart de primària de la nostra escola.

 

Els objectius que treballem són:

 

- Descobrir i gaudir en el petit espai natural que tenim a l’escola de les sensacions de cuidar, plantar i regar.

 

- Estudiar el procés de germinació i creixement d’una planta així com la importància del menjar saludable.

 

- Promoure el respecte dels petits espai verds de l’escola.

 

- Estudiar diferents aspectes relacionats amb l’hort. Aspectes promoguts pels propis alumnes.

 

- Conscienciar que les persones amb discapacitat també poden transmetre coneixements.

 

- Treballar els valors del respecte, treball en equip, treball en la diferència i compartir                                                                                                                                                                                                                                També et pot interessar...
Estil Educatiu Vedruna

Estil educatiu Vedruna

http://www.vedrunacatalunya.cat/projecte_educatiu/index.html

llegir més »

Proposta Educativa Vedruna

La Proposta Educativa Vedruna és el marc de referència que serveix com a base per a desenvolupar l'activitat educativa a totes les escoles Vedruna ...

llegir més »